EsDiari.com

El Consell licita l’asfaltat de la carretera Maó a Es Castell

El Consell Insular ha aprovat en consell executiu de dia 11 de desembre de 2017 el projecte i la licitació de les obres de rehabilitació superficial i reforç del ferm de la carretera Me-2 de Maó a Es Castell. Aquesta actuació s’emmarca dins el Pla de d’Inversions en Carreteres del Consell Insular de Menorca i té un pressupost de licitació de 300.749,74 euros.

En els propers dies es publicarà l’anunci de licitació. Totes les empreses que reuneixin els requisits d’aptitud i les condicions de solvència del plec que vulguin optar a aquest contracte tindran 26 dies per a presentar-se des del dia de la publicació.

L’objectiu de les obres és la millora de l’estat actual del paviment que presenta símptomes de desintegració superficial com esquerdat i descarant, cosa que afecta a la seguretat de la circulació i a la durabilitat del paviment. Les actuacions previstes són: sanejament de flonjalls, una nova pavimentació amb aglomerat asfàltic en calent i la reposició de la senyalització horitzontal. D’aquesta manera, l’equip de govern segueix apostant per la conservació i manteniment de la xarxa viària de carreteres i camins.

Cal recordar que la carretera Me-2 entre Maó i Es Castell va suportar l’any 2016 una intensitat mitjana diària de 13.067 vehicles, el que la converteix en una de les carreteres més transitades de l’illa, després de les Rondes de Maó i de la Me-8 de Maó a Sant Lluís.

El termini d’execució de les obres és d’un mes. La previsió de la institució insular és executar les obres dins la primavera de 2018.