EsDiari.com

La temporada turística creix i dinamitza l’economia

Enguany, la temporada turística ha mantingut el to positiu dels dos anys anteriors. Tots els indicadors han registrat bones xifres. N’avancem alguns:

El mercat laboral ha experimentat un marcat dinamisme durant tota la temporada, amb un 4,5% més d’afiliats i un 13,3% menys d’aturats. La suma de totes aquestes xifres dibuixa un panorama encoratjador ja que constata que la rendibilitat econòmica comença a transformar-se de nou, després d’uns anys de preocupants desajusts, en rendibilitat social.

La temporada és més llarga

La temporada turística ha deixat un reguer de xifres de tipologia diversa, si bé entre totes en destaca una especialment: l’índex d’estacionalitat. En només un any, Menorca ha aconseguit reduir en 2 punts aquest indicador, passant del 62,8% del 2016 al 60,8% del 2017, el que vol dir que enguany el 39,2% dels turistes ha arribat fora dels mesos de temporada alta (juny, juliol i agost), una xifra que l’any passat es va situar en el 37,2% i que el 2012 no superava el 35%. I això, malgrat la fallida de Monarch i la conseqüent pèrdua de seients (l’any passat va transportar 7.720 passatgers a l’octubre).

En termes absoluts, dels 1.519.257 turistes arribats a Menorca al llarg de la temporada (+9% respecte del 2016), 594.845 ho han fet en els mesos d’abril, maig, setembre i octubre (+14,7%). Especialment destacables han estat els increments de l’abril (+40,15%) i l’octubre (+11%, sense la capacitat de Monarch).

Resum temporada turística any 2017